ข้อตกลง

Term of Use: ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ มิถุนายน 2554
      เว็บไซต์ True Energy เป็นลิขสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี การใช้บริการของเว็บไซต์ True Energy
มีกฎระเบียบและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ โดยทางเราจะถือว่าผู้ที่ใช้บริการทุกท่านยอมรับกฎระเบียบและเงื่อนไขเหล่านี้ กลุ่มบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้
1 .ห้ามมิให้ผู้ใด เผยแพร่ ข้อมูลใดๆ ที่เป็นการลบหลู่ ดูหมิ่น หรือกระทบต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมั่นคงของชาติ
2. ห้ามผู้ใช้บริการใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
3. ห้ามมิให้ผู้ใด คัดลอก หรือ นำบทความใดๆ ก็ตาม ไปเผยแพร่ต่อ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต จากทาง True Energy

นิยามของเว็บไซต์
      เว็บไซต์ True Energy เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบข้อมูลการประกอบธุรกิจ และติดต่อกับกลุ่มบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว
      กลุ่มบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เราจึงมีโนบายในการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการ กรุณาอ่านทำความเข้าใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ

ลิงค์ (Link)
      ลิงค์บางลิงค์ในเว็บไซต์จะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ ไม่อยู่ในการควบคุมของเรา ซึ่งเราจัดลิงค์เหล่านี้ให้คุณเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น
การมีลิงค์ไม่ได้หมายความว่าทางเราสนับสนุน หรือรับผิดชอบเนื้อหาสาระ
ในเว็บไซด์ที่เป็นลิงค์แต่อย่างใด คุณต้องรับความเสี่ยงในการเข้าไปในเว็บไซด์ดังกล่าวเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ การเว็บคาสติ้ง(webcasting) หรือการส่งข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ จากบุคคลภายนอก

กฎหมายที่ใช้บังคับ
      ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย ข้อพิพาทใดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะต้อง เป็นไปตามเขตอำนาจ ของศาลไทยแต่เพียงผู้เดียว