ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

                                                                                                                                                                                                             

 

 

                                                                                                               

       โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า  โดยใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวล

ประวัติความเป็นมา

      บริษัท เอ็นเนอร์จี จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี 2547 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยประกอบกิจการรับออกแบบ สร้าง ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องจักรฯอุตสาหกรรมทุกชนิด
       ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2552 บริษัทได้ขยายกิจการมาที่จังหวัดลพบุรี โดยประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant) และโรงสับไม้ (Woodchip Plant) ในส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวล สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าและขายไฟฟ้าเข้าระบบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (COD) ในปี 2554

       ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ย้ายฐานประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (MSW POWER PLANT) ไปยังจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006518