ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

 

                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

       โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า  โดยใช้เชื้อเพลิงจากชีวมวล

      กลุ่มบริษัททรูเอ็นเนอร์จี เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 6,000,000 บาท มีสำนักงานตั้งอยู่ที่
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยประกอบกิจการรับออกแบบ สร้าง ติดตั้ง ซ่อมแซม เครื่องจักรฯอุตสาหกรรมทุกชนิด
       ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2552 บริษัทได้ขยายกิจการมาที่จังหวัดลพบุรี โดยประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant) และโรงสับไม้ (Woodchip Plant) ในส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวล จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าและขายไฟฟ้าเข้าระบบการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคได้ภายในปี 2554

กลุ่มบริษัททรูเอ็นเนอร์จี ประกอบไปด้วย

  1. บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด
  2. บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี เพาเวอร์ ลพบุรี จำกัด
  3. บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี ซัพพลาย จำกัด

     ในอนาคตข้างหน้าบริษัทมีแผนจะขยายฐานประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล, โรงสับไม้, โรงถลุงเหล็ก เป็นต้นไปยังจังหวัดนครสวรรค์,กาญจนบุรี, ฯลฯ ต่อไป

ตะกร้าสินค้าปัจจุบัน

สินค้า
0 ชิ้น
รวมราคา
0 บาท
ดูตะกร้า จ่ายเงิน